Gezonde voeding

vrijdag, 13 april 2012 00:00
Gepubliceerd in Meer weten over beter eten

FUNCTIES VAN VOEDING
Vaak wordt er bij de functies van eten gedacht aan de biologische functie. Dit betekent dat we moeten eten om te leven en de verhoudingen waarin we de verschillende voedingsstoffen moeten consumeren. Voeding heeft echter nog andere functies:

Biologische functie
Om te leven moeten we eten. Voeding zorgt voor de opbouw en het instandhouden van het lichaam. Ons lichaam heeft energieleverende stoffen, bouwstoffen en regulerende stoffen nodig.
Energieleverende stoffen zijn voornamelijk vetten en koolhydraten. Eiwitten leveren ook energie, maar zijn in de eerste plaats bouwstoffen. Energie hebben we nodig om te kunnen (over)leven en te werken.
Bouwstoffen zijn eiwitten, water en bepaalde mineralen. Bouwstoffen zijn nodig voor de opbouw van het lichaam en voor de voortdurende vernieuwing van lichaamsweefsels.
Regulerende stoffen zijn vitamines, mineralen en voedingsvezels. Zij helpen de weerstand tegen ziekte te verhogen en zorgen voor de goede werking van ons lichaam.

Psychologische functie
Stress, eenzaamheid, verdriet, angst... kunnen bij mensen de eetlust aanwakkeren of net wegnemen.
Bepaalde gerechten kunnen je herinneren aan bepaalde gebeurtenissen.

Sociale en culturele functie
Bij bepaalde gelegenheden denken we vaak aan eten, een trouwfeest, een gezellig samen zijn met vrienden, het samen met het gezin eten. Hierbij heeft elk land zijn eigen gewoonten. Voeding is een centraal element waarrond maatschappijen en menselijke beschavingen zijn opgebouwd.

Medische functie
Voeding op zich speelt voor iedereen een rol in het behoud van de gezondheid. Bij bepaalde ziekten kan voeding een belangrijk onderdeel vormen van de medische behandeling. Bijvoorbeeld bij diabetici (suikerziekte) is voeding een belangrijk onderdeel van de behandeling.

GEZONDE VOEDING EN DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK

Basisprincipes van een evenwichtige voeding

Evenwichtig eten betekent het volgen van de drie basisprincipes van een evenwichtige voeding:

 1. Evenwicht
  De voedingsdriehoek is in 8 groepen voedingsmiddelen verdeeld: 7 essentiële groepen + een restgroep. Evenwichtig eten wil zeggen: dagelijks een keuze maken uit de 7 essentiële groepen van de voedingsdriehoek om op een evenwichtige manier voldoende voedingstoffen en energie op te nemen.Eet in verhouding meer uit de grote en minder uit de kleine groepen.
 2. Variatie
  Dagelijks uit elke groep dezelfde voedingsmiddelen gebruiken, leidt tot een eenzijdige en onevenwichtige voeding.
  Elke dag uit ieder blok eten en variëren binnen elk blok is de boodschap.
 3. Matigheid
  Respecteer binnen elke groep van voedingsmiddelen de juiste hoeveelheden en volg de praktische aanbevelingen. Eet niet meer dan nodig uit de kleine blokken en wees zuinig met voedingsmiddelen uit de top. Ook al staat een voedingsmiddel bekend als gezond en passend in een evenwichtige voeding: teveel is teveel

Om te weten hoeveel iemand nu moet eten is het belangrijk rekening te houden met het honger- en verzadigingsgevoel. Indien het lichaam een hongergevoel aangeeft, is het goed daarnaar te luisteren en te handelen: eten dus. Even regulerend als het hongersignaal is het verzadigingsgevoel. Wanneer je dit waarneemt heeft je lichaam voldoende en mag je stoppen met eten.
Belangrijk is een onderscheid te maken tussen honger en trek om te eten. Bij honger eet je wat er is, wat wordt aangeboden, wat voorhanden is.
Bij goesting voor.... Heb je zin naar een bepaald voedingsmiddel. Het is niet je lichaam dat iets nodig heeft, maar wel een drang, een gewoonte, een prikkel door uitwendige factoren. Wie is er totaal ongevoelig voor de reclame op TV?
Verder bestaat er ook een ander signaal: het dorstgevoel. Het is noodzakelijk goed het onderscheid tussen een dorst- en een hongergevoel te maken.
Je mag wachten met eten tot je honger hebt, maar je moet drinken voor je echt dorst hebt.

no prescription cialis online

HCG helps the testicles make male hormones. For some men, simply wearing a condom can help delay ejaculation because it may make the penis slightly less sensitive. As a result, shock-wave therapy has also attracted increasing interest from cardiologists looking for new ways to treat heart disease. The back pain and muscle aches associated with tadalafil were characterized by mild to moderate muscle discomfort in the lower back, buttocks and thighs, often aggravated by lying down. cialis online without prescription . cialis online . It is administered daily in a dose of 5. These natural impotence remedies works by means of increasing the blood circulation in the erectile tissues and increasing the testosterone amounts, which is what will facilitate your success with a sturdy erection and perform abundantly better than before. 7%). cialis online . For most women PMS symptoms are mild, however about 20 to 30 percent of them suffer from moderate to severe symptoms. The mean IIEF GS at Visit 1 was 25. online viagra . Adrenaline causes the blood vessels to constrict and increases breathing and heart rate, and shuts down the digestive system. viagra online without prescription .

no prescription cialis online

HCG helps the testicles make male hormones. For some men, simply wearing a condom can help delay ejaculation because it may make the penis slightly less sensitive. As a result, shock-wave therapy has also attracted increasing interest from cardiologists looking for new ways to treat heart disease. The back pain and muscle aches associated with tadalafil were characterized by mild to moderate muscle discomfort in the lower back, buttocks and thighs, often aggravated by lying down. cialis online without prescription . cialis online . It is administered daily in a dose of 5. These natural impotence remedies works by means of increasing the blood circulation in the erectile tissues and increasing the testosterone amounts, which is what will facilitate your success with a sturdy erection and perform abundantly better than before. 7%). cialis online . For most women PMS symptoms are mild, however about 20 to 30 percent of them suffer from moderate to severe symptoms. The mean IIEF GS at Visit 1 was 25. online viagra . Adrenaline causes the blood vessels to constrict and increases breathing and heart rate, and shuts down the digestive system. viagra online without prescription .